Ecologisch Adviesbureau Van Tweel

Bureau voor Ecologisch advies en Botanisch onderzoek


Adviesbureau


Sinds 1999 werk ik als ZZP-er, als zelfstandig ecoloog, ook wel freelance ecoloog genoemd. Daarvoor heb ik een éénpersoons-ecologisch adviesbureau opgericht: Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Bureau voor ecologisch advies en botanisch onderzoek. In de eerste jaren heb ik de opdrachten voornamelijk in de avonduren, weekenden en verlofdagen uitgevoerd, naast mijn werk in loondienst. Vanaf maart 2010 werk ik alleen nog maar voor mijn adviesbureau. Sinds het begin heb ik heel verschillende opdrachten uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers.

De opdrachten zijn zeer gevarieerd: van het inventariseren van natuurgebieden en het geven van beheeradviezen tot het determineren van mossen en invoer van veldwaarnemingen. Ook het begeleiden van vrijwilligers en administratieve opdrachten schuw ik niet. De basis van de werkzaamheden hebben vaak te maken met de botanische kant van de ecologie, hoewel ik de laatste jaren ook regelmatig dagvlinders, libellen en sprinkhanen inventariseer. Daarnaast doe ik veel aan natuurfotografie, veelal ter illustratie van de andere opdrachten.

Mijn werkwijze is zeer doelgericht en praktisch. Dit bepaalt in belangrijke mate de aanpak, de presentatie en het uiteindelijke resultaat. De kwaliteit en integriteit staan voorop. Daar mag men mij ook op aanspreken. Een éénpersoons-adviesbureau heeft als voordeel dat er geen dure overhead is en beter de puntjes op de "i" gezet kunnen worden. Dit komt de kwaliteit van het werk zeer ten goede.

De uiteindelijke presentatie, veelal in een rapport of als digitale bestanden, wordt in nauw overleg met de opdrachtgever vormgegeven. Hierbij staat voorop dat het aan de doelen moet voldoen, goed leesbaar moet zijn en (wetenschappelijk) verantwoord.

Ik ben altijd op zoek naar nieuwe, leuke en uitdagende projecten. Dit kan op basis van opdracht (vaste afkoopsom), uurtarief, stukloon, detachering en ook in (tijdelijk) dienstverband. Zolang ik er lol in heb, is de vorm waarin dat gebeurt minder belangrijk. Ik kom graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Omdat ik in Zwolle woon en reis met het openbaar vervoer beslaat mijn werkgebied Noord-, Oost- en Midden-Nederland. Maar voor leuke opdrachten laat ik me wel eens verleiden om verder te reizen

Hoewel ik eigen baas ben, werk ik graag samen met anderen. Dit is niet alleen leuker, maar je kunt altijd veel van elkaar leren en het houdt elkaar kritisch. Het werkt twee kanten op. Als anderen te veel werk hebben (of specialistische kennis nodig hebben) kunnen ze op mij een beroep doen en spring ik graag bij. Als ik een opdracht aanneem, die ik niet alleen aan kan (te weinig tijd of ontbrekende expertise), zal ik binnen mijn netwerk op zoek gaan naar hulp.

Ik doe graag een aanbod voor uw projecten in de vorm van een offerte. In de offerte geef ik gedetailleerd aan op welke manier een opdracht wordt aangepakt. Van belang zijn ook de planning en verdere afspraken. In de vorm van een uitgesplitste begroting wordt aangegeven wat de kosten zijn bij aanbesteding. Een offerte is voor mij een werkdocument, waaraan door zowel mij als de opdrachtgever gesleuteld kan worden tot het moment van overeenstemming en aanbesteding. Daarna ligt het vast en vormt het de basis voor de opdracht. Vanaf dat moment zijn veranderingen nog slechts mogelijk door middel van meerwerk, volgens dezelfde tarieven als in de offerte zijn aangegeven.

Aan opdrachten zijn leveringsvoorwaarden verbonden. Voor algemene opdrachten zijn de Algemene voorwaarden voor Freelance werk van toepassing. Voor fotografische opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing. Deze voorwaarden zijn ook in het linker scherm te vinden.

Ecologisch Adviesbureau is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureau's. Om de integriteit en onafhankelijkheid te bewaken werk ik volgens de Gedragscode van het Netwerk Groene Bureaus. Deze gedragscode is in het linkerscherm te vinden

Voor meer informatie over Ecologisch Adviesbureau van Tweel, referenties, kosten en offertes kunt u vrijblijvend opnemen.