Ecologisch Adviesbureau Van Tweel

Bureau voor Ecologisch advies en Botanisch onderzoek


Digitaliseren van waarnemingen

Ecologische inventarisaties leveren veel gegevens op. Computers zijn belangrijke hulpmiddelen bij de opslag, ordening en verwerking van die gegevens. De invoer van die gegevens is de eerste stap. Voorbeelden van het digitaliseren van waarnemingen zijn:

  • Invoer van waarnemingen in database of GIS
  • Invoer van vegetatieopnamen
  • Digitaliseren van vegetatiekaarten
  • Eenvoudige GIS-werkzaamheden

    Ondanks dat we inmiddels in het digitale tijdperk zitten, worden nog steeds veel natuur-waarnemingen op papier verzameld. Bovendien zitten in papieren archieven nog vele waarnemingen die voor bijvoorbeeld beheerevaluaties van groot belang kunnen zijn. Veel mensen zien op tegen het invoeren van deze waarnemingen. Het is soms veel en eentonig werk, terwijl heel geconcentreerd en nauwkeurig gewerkt moet worden. Ik heb hier juist in het geheel geen moeite mee en wil graag anderen hiermee ondersteunen. Ik vind het juist leuk om met databases te werken, deze te vullen en te analyseren. Met mijn goede kennis van soorten en ecologie kan ik bovendien snel fouten en onwaarschijnlijke waarnemingen opsporen (data-validatie) voor overleg met de waarnemer of de opdrachtgever. Bij de invoer is het van belang om zo min mogelijk informatie te verliezen. Dit betekent dat de waarnemingen steeds zo nauwkeurig mogelijk moeten worden ingevoerd.

    Behalve in databases kunnen waarnemingen ook in geografische informatiesystemen (GIS) worden ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn verspreidingskaarten van soorten en vegetatiekaarten. Ik heb de beschikking over het GIS-systeem ArcGIS en QGIS. Dit levert niet alleen mooie afbeeldingen op, maar er kunnen ook snel eenvoudige en doeltreffende bewerkingen mee gemaakt worden, zoals het vergelijken van vegetatiekaarten en het maken van thematische kaarten.