De Levende Natuur


De Levende Natuur is het oudste natuurtijdschrift van Nederland. Het is in 1896 voor het eerst uitgekomen onder redactie van E. Heimans en Jac. P. Thijsse. Nog steeds is het een bloeiend semi-wetenschappelijk tijdschrift dat wordt uitgegegeven door de gelijknamige onafhankelijke stichting. In het tijdschrift, dat 6 keer per jaar verschijnt met een oplage van ca 2000, staan artikelen van deskundige auteurs over natuuronderzoek en -beleid. De onderwerpen hebben in de meeste gevallen een duidelijke relatie tot het natuurbeheer. Eén of twee keer per jaar verschijnt er een themanummer waarin een actueel onderwerp in het natuurbeheer van diverse kanten wordt belicht.

Van 2005 tot 2017 heb ik in het bestuur van Stichting De Levende Natuur gezeten. Het bestuur is mede-verantwoordelijk voor het verschijnen van het tijdschrift en stuurt de redactie aan. Sinds het begin heb ik me met diverse zaken bezig gehouden. In het begin vooral met de werving van nieuwe abonnee's. Later heb ik me onder andere bezig gehouden met het digitaliseren van de oude jaargangen. Doordat deze op DVD's werden uitgebracht werd een grote schat aan natuur-informatie voor iedereen ontsloten. Omdat de DVD's uitverkocht raakten en er een aanbod kwam de artikelen op internet te plaatsen, heb ik ervoor gezorgd dat alle (ruim 11.000) artikelen vanaf 1896 tot 2006 zijn opgenomen op Natuurtijdschriften.nl. De recentere artikelen zullen daar nog aan worden toegevoegd. In 2014 heb ik een enquête gehouden onder de lezers van De Levende Natuur over de (digitale?) toekomst van het tijdschrift. Daaruit bleek dat het tijdschrift zeer goed wordt gewaardeerd en dat we vooral zo door moeten gaan. De lezers blijken wel gehecht aan het papieren tijdschrift. Een overgang naar een volledige digitaal tijdschrift is duidelijk nog niet aan de orde.

Van 2015 t/m 2019 heb ik de abonnementenadministratie uitgevoerd. Dat betekent dat alle mutaties van de abonnee's moeten worden bijhouden, de verzendlijsten voor het tijdschrift gemaakt en de financiële administratie bijgehouden. Sinds 2019 zit ik in de redactie van het tijdschrift en sinds 2020 vervul ik de rol van bureauredactie.