Ecologisch Adviesbureau Van Tweel

Bureau voor Ecologisch advies en Botanisch onderzoek


Beheerevaluatie

De beheerevaluatie is een logische stap tussen de inventarisatie (of monitoring) en een nieuw beheerplan voor het gebied. Voorbeelden van beheerevaluatie die uitgevoerd kunnen worden zijn: De beheerevaluatie is een ecologische interpretatie van de monitoringgegevens. De toename van een bepaalde soort of ecosysteem (of juist de afname ervan) kan al dan niet passen binnen de ontwikkeling van de huidige situatie naar de beoogde situatie. Het is daarom van belang om te werken met vooraf vastgestelde doelen, zodat hierover in de beheerevaluatie geen discussie kan ontstaan.
Mijn visie: Vaak zal de ontwikkeling in lijn zijn met de doelstelling of is het doel reeds bereikt. In dat geval hoeft het beheer niet aangepast te worden of hooguit te worden bijgeschaafd. De beheerder verdient dan een compliment!
Als de ontwikkeling afwijkt van de doelstelling is er meestal iets aan de hand. Meestal is het beheer niet passend bij de doelstelling en zal het beheer moeten worden aangepast. Soms is een kleine verandering al voldoende, bijvoorbeeld door eerder of later te maaien. Een enkele keer blijkt echter dat ingrijpender inrichtingsmaatregelen nodig zijn om de ambities te halen, bijvoorbeeld plaggen of hydrologische maatregelen. Tenslotte blijkt af en toe dat de doelstelling niet realistisch is gekozen. Dan is het belangrijk na te gaan op welke gronden die doelen zijn gekozen en moeten die eventueel aangepast worden aan de realiteit.