Ecologisch Adviesbureau Van Tweel

Bureau voor Ecologisch advies en Botanisch onderzoek


Natuurkennis en ervaring


Omdat ik al van jongs af aan veel met de natuur bezig ben, heb ik veel kennis opgedaan over de natuur. Op 9 of 10 jarige leeftijd wilde ik al weten hoe de naam van een bepaalde soort was. Al snel werd ik lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en was ik bezig met het op naam brengen van de soorten, het determineren. Hoewel ik in de begintijd van de NJN vooral bezig ben geweest met vogels kijken, heb ik mij daarna vooral op planten toegelegd. Ik heb nu zeer goede soortenkennis van vaatplanten, mossen, paddenstoelen, dagvlinders en vogels en een goede kennis van korstmossen, kranswieren, zoogdieren, amfibieŽn, reptielen, sprinkhanen, libellen, nachtvlinders en overige insecten.

Hoewel ik het nog steeds leuk vind om bijzondere en zeldzame soorten te zien, gaat mijn interesse nu vooral uit naar de ecologie van de soorten en de levensgemeenschappen: de relaties van de soorten onderling, met de omgeving en het natuurbeheer. Hierdoor heb ik niet alleen een goed inzicht gekregen in plantengemeenschappen en levensgemeenschappen, maar ook in de eisen die planten- en diersoorten stellen aan het milieu en aan effecten van verschillende natuurbeheermaatregelen.

Mede door mijn werk bij Vitens heb ik veel inzichten gekregen in de ecohydrologie, een aangrenzend vakgebied. Hierbij worden de ontwikkelingen van vegetaties en ecosystemen onder invloed van grondwater en regenwater onderzocht. Veel ecohydrologisch inzicht heb ik in het veld opgedaan en een theoretisch kader heb ik gekregen tijdens een cursus ecohydrologie.

Door het vele ecologische onderzoek heb ik een ruime ervaring met soorteninventarisaties, vegetatiekarteringen, monitoring, beheerevaluatie, advisering, natuurontwikkeling, visievorming en beheerplanning. Als gereedschappen staan hiervoor een uitgebreide eigen handbibliotheek ter beschikking en professionele apparatuur als (digitale) foto- en videocamera's, verrekijkers, telescoop, loep, microscoop en binoculair.

Veel van de waarnemingen voer ik tegenwoordig in het veld al in. Daarvoor heb ik een tablet en smartphone tot mijn beschikking, met daarop onder andere Obsmapp. Omdat deze voorzien zijn van een nauwkeurige GPS, kunnen de waarnemingen nauwkeuriger en sneller dan op papier worden ingevoerd. Voor de invoer, opslag, verwerking en rapportage van de veldgegevens heb ik goede computers tot mijn beschikking met onder andere diverse (dia-)scanners en (ecologische) programmatuur als Photoshop, Turboveg, Synbiosys en ArcGIS.

Alle waarnemingen die ik sinds 1982 verzameld heb, heb ik digitaal beschikbaar in een database van ruim 250.000 records. De meeste daarvan zijn te vinden op Waarneming.nl, Waarnemingen.be en Observation.org. Op Waarneming.nl kunnen ook veel van mijn determinatiefoto's teruggevonden worden.