Natuur


Al zo lang ik mij kan herinneren heb ik een grote liefde voor de natuur.

Ik wil altijd graag alles weten over wat er te zien is: welke soort het is en waarom die daar voorkomt. Hierdoor leerde ik al jong veel planten- en diersoorten herkennen en weet ik veel over de relaties ertussen en met de omgeving.

Het is de rust, de kleuren- en vormenrijkdom en het onverwachte dat mij in de natuur aantrekt. Ik ben zeker niet alleen ge´nteresseerd in zeldzame soorten. Het is voor mij geen postzegels verzamelen. Ook algemene soorten kunnen soms op verrassende plekken voorkomen of de uitbundige bloei kan mij ontroeren.

Ik kan mij dus gelukkig prijzen dat ik van mijn liefde voor de natuur ook mijn werk heb kunnen maken. De natuur is ook een plek waar ik mij op mijn gemak voel en waar ik nieuwe energie op kan doen. Door het schrijven van publicaties en door mijn werk probeer ik mijn liefde voor de natuur ook aan anderen door te geven. Om de bijzondere ontmoetingen in de natuur vast te leggen, maak ik veel (digitale) foto's. Dit blijkt een goed antwoord te zijn op het verzamelaar/jagers instinct dat blijkbaar in mij huist ;-)

Het is leuk om samen met anderen het veld in te gaan. Je kunt altijd van elkaar leren en vondsten delen. Zo ben ik actief lid van de Plantensociologische Kring Nederland (PKN). De excursies van de PKN gaan vaak naar gebieden die afgesloten zijn voor het publiek of waar ik niet zo snel kom. De nadruk ligt op vegetatiekunde en natuurbeheer en er worden veel vegetatieopnamen gemaakt. Ook van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) ben ik actief lid. Daarnaast ben ik nog van vele andere organisaties lid (o.a. IVN Zwolle, KNNV Zwolle, KNNV Moeraswerkgroep, KNNV Bryologische en Lichenologische werkgroep, Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek), waarvan ik ook met enige regelmaat bijeenkomsten bezoek.

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie

De basis van mijn natuurkennis ligt bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Van die "vooropleiding" heb ik nu nog steeds profijt. Van 1983 tot 1993 ben ik daar actief lid van geweest. De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie is een natuurvereniging voor en door jongeren van 12 tot 25 jaar. In de elf jaar dat ik lid ben geweest, ben ik naar honderden excursies en ruim honderd kampen geweest door heel Nederland en soms daarbuiten.

Omdat NJN afdeling Gorinchem het dichtste bij was, ben ik vooral in deze afdeling actief geweest. Later ben ik ook naar activiteiten van Regio 10 (Zuid-Holland Zuid) en van de Plantensociologische werkgroep (Sjokgroep) gegaan.

Tijdens de vele excursies en kampen heb ik mijn grote liefde voor de natuur ontwikkeld. Omdat de NJN eigenlijk overal wel kwam, heb ik alle landschapstypen van Nederland goed leren kennen. Mijn kennis van planten- en diersoorten, ecosystemen en landschappen heb ik voor een belangrijk deel opgedaan tijdens de excursies van de NJN.

Niet alleen tijdens de excursies heb ik veel geleerd. Omdat in de NJN alles door de jongeren zelf geregeld wordt, heb ik mij ook ingezet als excursieleider, penningmeester, redacteur, voorzitter, excursieregelaar, kok en zelfs als materiaalbeheerder.