Ecologisch Adviesbureau Van Tweel

Bureau voor Ecologisch advies en Botanisch onderzoek


Opdrachten


Sinds het begin van mijn bureau heb ik diverse opdrachten van verschillende opdrachtgevers gehad. De resultaten (veelal rapportages) van de projecten zijn te vinden in de publicatielijst. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste afgeronde en lopende opdrachten.
 1. 1999-2002 - Verkoop van boekjes en bestanden van Veldoverzicht Vegetatie van Nederland aan diverse collega vegetatiekundigen.
 2. 2000 - Invoer van waarnemingen van mossen in database voor KNNV-BLWG.
 3. 2000-2001 - Assistentie vrijwilligers bij opzet meetnet paddenstoelen in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring voor de NMV
 4. 2000 - Assistentie uitwerking vegetatiegegevens voor de monitoring van OBN-projecten voor Vereniging Natuurmonumenten.
 5. 2000-2011 - Invoer paddenstoelwaarnemingen voor de NMV.
 6. 2000 - Determinatie van mossen en korstmossen uit vegetatieopnamen 1999 voor Landschap Overijssel.
 7. 2002 - Inventarisatie Soerense sprengen op paddenstoelen en mossen, met beheeradvies voor Waterschap Veluwe.
 8. 2002 - Determinatie van mossen en korstmossen uit vegetatieopnamen 2000-2002 voor Landschap Overijssel.
 9. 2002 - Inventarisatie Rode Lijst soorten van mossen op gepland industrieterrein in Drachten voor KNNV-BLWG.
 10. 2002-2003 - Invoer vegetatieopnamen voor KIWA
 11. 2003 - Verkoop CD-ROM met paddenstoelafbeeldingen van internet aan diverse collega mycologen
 12. 2003 - Inventarisatie aandachtssoorten (planten) graslanden NW-Veluwe, inclusief voorstel doeltypen en beheer voor Vereniging Natuurmonumenten.
 13. 2003 - Basiskartering Lonnekermeer en determinatie mossen en korstmossen uit vegetatieopnamen 2003 voor Landschap Overijssel.
 14. 2004 - Inventarisatie Geel schorpioenmos in Meppelerdieplanden voor KNNV-BLWG.
 15. 2004 - Determinatie mossen en korstmossen uit vegetatieopnamen 2004 en digitaliseren van vegetatiekaarten van het Wierdense veld voor Landschap Overijssel.
 16. 2007 - Inventarisatie Geel schorpioenmos in Meppelerdieplanden en Wieden voor KNNV-BLWG.
 17. 2007 - Toets natuurbeschermingswetten nieuwbouw Kampen voor particuliere opdrachtgever.
 18. 2007 - Determinatie mossen en korstmossen uit vegetatieopnamen 2007 voor Landschap Overijssel.
 19. 2007 - Levering monitoringfoto's voor Vitens.
 20. 2008-2009 - Inventarisatie bermen met beheeradvisering voor Gemeente Lochem.
 21. 2008 - Determinatie mossen en korstmossen uit vegetatieopnamen 2008 voor Landschap Overijssel.
 22. 2008 - Fotografie huis en omgeving voor website en boek Bed and Breakfast voor particuliere opdrachtgever.
 23. 2010 - Inventarisatie Geel schorpioenmos in Meppelerdieplanden, Wieden, Oude Stroom en De Hel voor KNNV-BLWG.
 24. 2010-2011 - Kwaliteitstoets Loonse en Drunense Duinen voor Vereniging Natuurmonumenten.
 25. 2010 - Flora- en Vegetatiekartering van het buitengebied van de voormalige gemeente Odoorn voor Provincie Drenthe.
 26. 2010-2011 - Beheerevaluatie Reestdal voor Landschap Overijssel.
 27. 2010 - Beheerevaluatie Smalenbroek voor Landschap Overijssel.
 28. 2010-2011 - Beheerplan Smalenbroek voor Landschap Overijssel.
 29. 2010 - Determinatie van mossen en korstmossen uit vegetatieopnamen 2010 voor Landschap Overijssel.
 30. 2010-2011 - Levering foto's voor diverse informatie panelen in natuurterreinen van Landschap Overijssel.
 31. 2011-2012 - Cursus Natuurfotografie voor KNNV en IVN Zwolle.
 32. 2011 - Flora- en Vegetatiekartering van het buitengebied van de voormalige gemeente Zuidwolde voor Provincie Drenthe.
 33. 2011 - Maken van Biologische Kenmerkentabel van paddenstoelen voor Naturalis via de paddenstoelenstichting.
 34. 2011-2013 - Schrijven van enige hoofdstukken in OBN pre-advies paddenstoelen voor de paddenstoelenstichting.
 35. 2011-2012 - Flora- en vegetatiekartering Schokland voor Het Flevo-landschap.
 36. 2011-2012 - Evaluatie veenmosrietland in de Olde maten voor Ecogroen Advies.
 37. 2012 - Invoer waarnemingen van molluscen voor verspreidingsatlas van Stichting Anemoon.
 38. 2012 - SNL monitoring van flora en insecten in Pampushout, Larservaartbos, Flevohout en Toppad voor Het Flevo-landschap.
 39. 2012 - Inventarisatie Rode Lijst paddenstoelen in het Studiegebied Westparallel N69 voor Ecologisch Adviesbureau Cools.
 40. 2012 - SNL kartering Eerder Achterbroek voor Ecogroen Advies.
 41. 2012 - Determinatie van mossen en korstmossen uit vegetatieopnamen 2012 voor Landschap Overijssel.
 42. 2013 - Vegetatiekartering Vreugderijkerwaard voor Vereniging Natuurmonumenten.
 43. 2013 - Opstellen vegetatietypologie Overijssel en workshop veenmossen determineren voor Landschap Overijssel.
 44. 2013 - SNL monitoring van flora en insecten in Natuurpark Lelystad, Kamperhoek en Burchtkamp voor Het Flevo-landschap.
 45. 2013 - Workshops Macrofotografie tijdens de Pro Optics Experience voor Foto Hans Keuzekamp.
 46. 2013 - Inventarisatie Geel schorpioenmos in Meppelerdieplanden, Wieden, Oude Stroom, De Hel en Breklenkampse veld voor KNNV-BLWG.
 47. 2013 - Co÷rdinatie validatie paddenstoelen in de NDFF en Waarneming.nl.
 48. 2013 - Natuurwandeling ambsjubileum ambtenaar Provincie Overijssel.
 49. 2013-2015 - PQ's en plaating matjes voor opzandingsproef Vreugderijkerwaard voor Arcadis.
 50. 2014 - Kartering opslag Vreugderijkerwaard voor Vereniging Natuurmonumenten.
 51. 2014 - Opname Demografische PQ's Kievitsbloemen Buitenlanden Langeholte voor Landschap Overijssel.
 52. 2014 - SNL kartering van flora, vegetatie en insecten in Gruttoveld, Gorzenveld, Greppelveld, Wilgenbos, Wilgeneiland en Wilgenreservaat voor Het Flevo-landschap.
 53. 2014 - paddenstoeleninventarisatie Landgoederen De Tempel en Nieuw Rodenrijs voor Gemeente Rotterdam.
 54. 2015 - Natuurwaardebepaling Waterloopbos voor Vereniging Natuurmonumenten.
 55. 2015 - Kwaliteitstoets Rivierduin van de Vreugderijkerwaard Voor Vereniging Natuurmonumenten.
 56. 2015 - Vegetatie en Aandachtssoortenkartering Wierdense veld, In samenwerkingen met Unie van Bosgroepen en ForrestFun, Voor Landschap Overijssel.
 57. 2015 - Flora en Vegetatiekartering Letterdyfe House, Ierland.
 58. 2015-2018 - Mossen determineren uit vegetatieopnamen voor Bureau Waardenburg.
 59. 2015-2019 - Abonnee- en financiŰle administratie De Levende Natuur.
 60. 2016 - Natuur / Schrijfcursus Letterdyfe House in Ierland.
 61. 2016 - SNL-monitoring Lepelaarplassen, Stichtse hoek en Noordoost Polder voor Het Flevo-Landschap.
 62. 2016 - SNL-monitoring Knarbos voor Het Flevo-Landschap.
 63. 2016 - Meetnet Geel schorpioenmos, Inventarisatie Geel schorpioenmos in Meppelerdieplanden, Wieden, Oude Stroom, De Hel, Korte Broek en Breklenkampse veld voor KNNV-BLWG.
 64. 2016 - Maken verspreidingskaarten insectensoorten Bethunepolder, voor Bureau Facet.
 65. 2016 - Kartering Riet op Schokland voor Het Flevo-Landschap.
 66. 2017 - Kwaliteitstoets Nationaal Park Sallandse Heuvelrug voor Natuurmonumenten.
 67. 2017 - Natuur / Schrijfcursus Letterdyfe House in Ierland.
 68. 2017-2018 - Inventarisatie paddenstoelen in leembossen van Noord-Brabant voor Bosgroep Zuid-Nederland.
 69. 2018 - Florakartering Engbertsdijksvenen voor Staatsbosbeheer.
 70. 2018 - Natuur / Schrijfcursus Terschelling
 71. 2018 - Determineren mossen uit PQ's voor Landschap Overijssel.
 72. 2019 - Meetnet Geel schorpioenmos, Inventarisatie Geel schorpioenmos in Meppelerdieplanden, Wieden, Oude Stroom, De Hel en Korte Broek voor KNNV-BLWG.
 73. 2019 - SNL kartering van flora en insecten op Schokland voor Het Flevo-landschap.
 74. 2019 - Karteringen paddenstoelen in duindennenbos bij Bergen aan Zee voor PWN.
 75. 2018-2020 - Archiveren e-mails en ecologische gegevens voor Landschap Overijssel.
 76. 2014-Heden - Co÷rdinatie validatie paddenstoelen in de NDFF en Waarneming.nl.
 77. 2018-Heden - Co÷rdinatie exotenbeleid voor Nederlandse Mycologische Vereniging.