Ecologisch Adviesbureau Van Tweel

Bureau voor Ecologisch advies en Botanisch onderzoek


Publicaties

Al sinds ik met de NJN in de natuur rondloop heb ik er ook over geschreven. Ik vind het schrijven leuk en het gaat me goed af. Bij het schrijven van een publicatie is het steeds belangrijk de doelgroep voor ogen te houden. De ene publicatie zal daardoor meer wetenschappelijk van aard zijn en de ander meer beleidsmatig. Voorbeelden van publicaties die ik in opdracht kan schrijven zijn:

 • Beschrijven van de natuur in een bepaald gebied.
 • Artikel over bepaalde soort of groep van soorten.
 • Visie op de ontwikkeling van een gebied.
 • Inrichtingsplan, beheerplan, monitoringplan, monitoringhandleidingen.
 • Onderzoeksrapporten, inventarisatierapporten, beheerevaluaties.

  Hieronder is een overzicht opgenomen van mijn publicaties. De eerste publicaties zijn verschenen in de periode dat ik actief was in de NJN en zijn vooral beschrijvend. De latere zijn meer ecologisch van opbouw. Veel van de publicaties zijn te downloaden of op te vragen via Researchgate.
  1. Tweel, M. van, 1984, Weidevogels, Onkruidt (1984)1:2, ResearchGate.
  2. Tweel, M. van, 1984, Nestkastje, Onkruidt (1984)3:4, ResearchGate.
  3. Tweel, M. van, 1986, Sijsjesonderzoek, Onkruidt (1986)7:10-11, ResearchGate..
  4. Tweel, M. van, 1986, Waterwildtellingen Merwedekanaal 1985, Protter 53(1986)2:11-12, ResearchGate.
  5. Tweel, M. van, 1986, Waterwildtellingen Merwedekanaal 1985/1986, Protter 53(1986)4:23-24, ResearchGate.
  6. Tweel, M. van, 1987, Inventarisatie Vrouwenhuiswaard, Onkruidt (1987)14:6-9.
  7. Tweel, M. van, 1987, Mossen, Onkruidt (1987)17:9-11, ResearchGate.
  8. Tweel, M. van, 1987, Onderzoek relatie vogels en bomen, Onkruidt (1987)19:4, ResearchGate.
  9. Tweel, M. van, 1987, NH verslag Kroka, Protter 54(1987)2:10-11, ResearchGate.
  10. Tweel, M. van, 1988, Mijn Heka's, Protter 55(1988)4:34-35, ResearchGate.
  11. Tweel, M. van, 1989, De Biesbosch, Protter 56(1989)1:5-6, ResearchGate.
  12. Tweel, M. van, 1989, NH tijdens het Wika, Protter 56(1989)1:7, ResearchGate.
  13. Tweel, M. van, 1989, Verslag onderzoek vogels-bomen 1987-1988, Protter 56(1989)1:13-14, ResearchGate.
  14. Tweel, M. van, 1989, Stationsplanten, Protter 56(1989)2:27-29, ResearchGate.
  15. Tweel, M. van, 1989, Een excursie in de Vrouwenhuiswaard, Protter 56(1989)3:20-21, ResearchGate.
  16. Tweel, M. van, 1989, Waterslakken op het Paka en het Pika, Protter 56(1989)4:14-15, ResearchGate.
  17. Tweel, M. van, 1989, Koninginnepage op de Belvédère, Amoeba 63(1989)8:151, ResearchGate..
  18. Tweel, M. van (red), 1990, Inventarisatieverslag Vrouwenhuiswaard, Onkruidt (1990)33:1-78, ResearchGate.
  19. Tweel, M. van, 1990, Mossenbak, Protter 57(1990)4:7-8, ResearchGate.
  20. Tweel, M. van, 1990, Fenologie van Klein hoefblad, Kruipnieuws 53(1990)3:12-14, ResearchGate.
  21. Balk, J., M. van Tweel, 1990, Hoornaar op Twente III, Amoeba 64(1990)8:127-128, ResearchGate..
  22. Tweel, M. van, 1991, Epifytische korstmossen bij Opende, Kruipnieuws 54(1991)1:17-19, ResearchGate.
  23. Reus, M. de, M. van Tweel, C. Bakker, C. Groeneveld, N. Manenschijn, Th. Bussink, T. Kilian, A. Ubbels, 1991, Intensieve veehouderij en milieu, Scriptie, Landbouwuniversiteit Wageningen, Centrum voor Milieustudies, 22 pp.
  24. Tweel, M. van, 1992, Invloed van biologische landbouw op bermflora, Kruipnieuws 55(1992)1:5-12, ResearchGate.
  25. Tweel, M. van, L. Groot, 1992, Knotwilgen, een vervolg verhaal, De geschiedenis van de knotwilg, Amoeba 66(1992)2:85-86, ResearchGate..
  26. Tweel, M. van, 1992, Knotwilgen, Het dierleven in de knotwilg, Amoeba 66(1992)4:144-146, ResearchGate..
  27. Hattink, J., N. Jaarsma, J. van der Burgt, S. de Boer, M. van Tweel, H. Aalbers, 1993, Integraal waterbeheer "De Leijen", Scriptie, Landbouwuniversiteit Wageningen, Centrum voor Milieustudies, 56 pp.
  28. Berg, A. van der, M. Franken, N. Gilissen, J. Hindelaan, J. Snel, M. van Tweel, 1993, Purperreiger in problemen, Scriptie, Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Natuurbeheer, 29 pp, ResearchGate.
  29. Tweel, M. van, 1994, Hoogveen- en heidevegetaties in Nederland, Scriptie Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer, 10 pp, ResearchGate.
  30. Tweel, M. van, 1994, Verandering van de begroeiing van knotwilgen, Doctoraalverslag, Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer, 96 pp, ResearchGate.
  31. Tweel, M. van, 1994, De plantengroei in Knotwilgen, Amoeba 68(1994)4-128-129, ResearchGate..
  32. Tweel, M. van, 1995, De Grote vuurvlinder en Waterzuring-vegetaties, Een onderzoek naar het voorkomen van de Grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava) in relatie tot vegetaties met Waterzuring (Rumex hydrolapathum), Stageverslag, De Vlinderstichting, Wageningen, 80 pp, ResearchGate.
  33. Tweel, M. van, 1995, Is er nog hoop voor de Grote vuurvlinder?, Vlinders 10(1995)1:4-6, ResearchGate.
  34. Tweel, M. van, K.V. Sýkora, A.K. Masselink, 1995, De Plantengroei in Knotwilgen en het gebruik van computerprogramma's, Kruipnieuws 58(1995)1:1-11, ResearchGate.
  35. Tweel, M. van, C.A.M. van Swaay, J.G. van der Made, 1995, Zijn er nog perspectieven voor de Grote vuurvlinder, De Levende Natuur 96(1995)6:228-232, ResearchGate.
  36. Tweel, M. van, 1995, De grote vuurvlinder en Waterzuring-vegetaties Deel 2, Een vervolg-onderzoek naar het voorkomen van de Grote vuurvlinder (Lycaena dispar batava) in de laagveengebieden van noordoost Overijssel en Friesland in relatie tot vegetaties met Waterzuring (Rumex hydrolapathum), De Vlinderstichting, Wageningen, 54 pp, ResearchGate.
  37. Tweel, M. van, 1996, Is er nog hoop voor de Grote vuurvlinder?...Een vervolg., Vlinders 11(1996)1:10-11, ResearchGate.
  38. Tweel, M. van, 1996, Verandering van vegetatie en paddestoelenflora in graslanden, heiden en stuifzandvegetaties in Drenthe, Doctoraalverslag, Biologisch Station, Wijster, 145 pp, ResearchGate.
  39. Tweel, M. van, 1996, Geografie van de Weerribben, Scriptie Landbouwuniversiteit Wageningen, Vakgroep Agrarische Landbouw, 11 pp.
  40. Tweel, M. van, 1996, Vlinderfotografie, Vlinders 11(1996)2:29, ResearchGate.
  41. Tweel, M. van, 1996, De Grote vuurvlinder in Friesland, Twirre 7(1996)2:9-11, ResearchGate.
  42. Tweel, M. van, E. Arnolds, 1996, Het Geringd mestkaalkopje Psilocybe moelleri Guzmán nieuw in Nederland, Mededeling Biologisch Station Wijster nr. 579, Coolia 39(1996)4:197-200, ResearchGate.
  43. Tweel, M. van, E. Arnolds, 1996, Veranderingen in de paddestoelflora van graslanden, heiden en stuifzandvegetaties in Drenthe, Mededeling Biologisch Station Wijster nr. 580, Coolia 39(1996)4:201-210, ResearchGate.
  44. De Groene Ruimte, 1996, Beheerplan Bermen Veldhoven Noord, De Groene Ruimte, Wageningen, 92 pp, ResearchGate.
  45. Tweel, M. van, 1996, Index van Nederlandse namen, in: E. Arnolds, Th.W. Kuyper & M.E. Noordeloos (red.), Overzicht van de paddestoelen in Nederland, Supplement 1. Index, p.58-79, ResearchGate.
  46. Tweel, M. van, 1997, Ecologie en sociologie van knots- en koraalzwammen, 1. Methodiek en oproep, Coolia 40(1997)4:261-266, ResearchGate.
  47. Tweel, M. van, 1997, Monitoring OBN projecten 1997, O&B onderzoeksrapport no. 97-56, Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland 40 pp, ResearchGate.
  48. Tweel, M. van, S. de Goeij, 1998, Een nieuwe vindplaats van Liggende ereprijs (Veronica prostrata L.) langs de Gelderse IJssel, Gorteria 24(1998)3/4:86-87, ResearchGate.
  49. Tweel, M. van, R. Douwes, 1998, Vegetatiekartering Nieuwkoopse plassen, O&B rapport 98-09, Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland, 180 pp, ResearchGate.
  50. Tweel, M. van, 1998, Paddestoelen, in: Vereniging Natuurmonumenten, 1998, Omkijken naar laagveen, Resultaten van beheer & wensen voor de toekomst van de laagvenen van Natuurmonumenten, Vereniging Natuurmonumenten 's-Graveland, p. 48-49, ResearchGate.
  51. Tweel, M. van, 1998, Monitoring OBN projecten 1998, Onderzoeksrapport O&B nr. 98-18, Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland, 167 pp, ResearchGate.
  52. Tweel, M. van, 1998, Monitoring OBN: bijzondere soorten, Van Nature 8(1998)11:6, ResearchGate.
  53. Tweel, M. van, L van Tweel-Groot, 1998, Evaluatie Nieuwkoopse Plassen 1998, Onderzoeksrapport O&B nr. 98-17, Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland, 55 pp, ResearchGate.
  54. Tweel, M. van, 1998, Lycaena dispar subsp. batava in relation to vegetations with Rumex hydrolapathum, Acta Botanica Neerlandica 47(1998):156-157, ResearchGate.
  55. Tweel, M. van, 1999, Inundation Zone in De Wieden: new opportunities for rare herons, Entry for Eurosite Award 1999, Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland, 8pp, ResearchGate.
  56. Tweel, M. van, G. Van Wirdum, 1999, Scorpidium vernicosum in de Meppelerdieplanden, Buxbaumiella (1999)48:21-23, ResearchGate.
  57. Tweel, M. van, 1999, Het beheer van natte gebieden en Het beheer van kustgebieden, in: Vereniging Natuurmonumenten, 1999, Natuurbeheer Mensenwerk, Jaarverslag 1998, Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland, pp.18-22, ResearchGate.
  58. Tweel, M. van, 1999, Veldoverzicht De Vegetatie van Nederland Deel 2-5, Zwolle, 445pp, ResearchGate.
  59. Douwes, R. & M. van Tweel, 1999, De binnenlandse werkweek 1998 in Dongen, Coolia 42(1999)4:247-251, ResearchGate.
  60. Tweel, M. van, 1999, Monitoring OBN projecten 1999, Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland, ResearchGate.
  61. Tweel, M. van, 1999, Evaluatie OBN- en EGM-projecten 1989-1996, Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland, 100 pp, ResearchGate
  62. Tweel, M. van, 2000, Determinatie van mossen in vegetatieopnamen van zeven terreinen van Landschap Overijssel in 1999, Bureau Van Tweel, Zwolle, 7 pp., ResearchGate.
  63. Tweel, M. van, E. Arnolds, M. Veerkamp, 2000, Paddestoelenmeetnet: medewerking gevraagd, De Levende Natuur 101 (2000)3:99, ResearchGate.
  64. Tweel, M. van, E. Arnolds, M. Veerkamp, 2000, Nieuw paddestoelenmeetnet, Natura 97(2000)4:102-103, ResearchGate.
  65. Tweel, M. van, 2000, Vrijwilligers paddestoelenmeetnet, Van Nature 10(2000)6/7:5, ResearchGate.
  66. Tweel, M. van, E. Arnolds, M. Veerkamp, 2000, Het paddestoelenmeetnet: medewerking gevraagd, Mens en Natuur 51 (2000)2:43.
  67. Tweel, M. van, E. Arnolds, M. Veerkamp, 2000, Paddestoelen: goede graadmeters, Het paddestoelenmeetnet: mederwerking gevraagd, Stuifmail 3(2000)13:1, ResearchGate.
  68. Tweel, M. van, M. van Damme, 2000, Vliegenzwammen gezocht, De Levende Natuur 101(2000)3:99, ResearchGate.
  69. Tweel, M. van, M. van Damme, 2000, Vliegenzwammen gezocht, Coolia 43(2000)3:178-179, ResearchGate.
  70. Tweel, M. van, 2000, Vliegenzwammen gezocht, Van Nature 10(2000)6/7:5, ResearchGate.
  71. Tweel, M. van, M. van Damme-Jongsten, 2000, Waarnemingproject voor de komende herfst: Vliegenzwammen gezocht!, Natura 97(2000)4:99-101, ResearchGate.
  72. Tweel, M. van, M. van Damme-Jongsten, L. Sparrius, 2000, Vliegenzwammen gezocht!, Doe mee aan het KNNV-project Vliegenzwammen, Amoeba 74(2000)3:112-113, ResearchGate..
  73. Veerkamp, M., E. Arnolds, M. van Tweel, 2000, Nieuwsbrief paddestoelenmeetnet 1, Coolia 43(2000)3:150-155, ResearchGate.
  74. Tweel, M. van, L. van Tweel, 2000, Flora en fauna van het Sloveense karstlandschap, Natura 97(2000)5:131-136, ResearchGate.
  75. Tweel, M. van, 2000, Ecologisch beheersplan Knooppunt Boerakker 2001-2011, Buro Bakker, Assen, 33 pp, ResearchGate.
  76. Bakker, N.J., J.A. Inberg, W.A. Ozinga, J.E. Plantinga, M.J. van Tweel, 2000, Vegetatiekartering van de terreinen van Staatsbosbeheer op Terschelling 1998/1999, Buro Bakker, Assen, 163 pp, ResearchGate.
  77. Plantinga, J.E., M.J. van Tweel, 2000, Ecologische Verbindingszones ROM Zuidoost , Buro bakker, Assen, 42 pp.
  78. Tweel, M. van, 2001, Monitoring Herstelplan Trilveen en Rietland de Wieden 2000, Buro Bakker, Assen, 64 pp, ResearchGate.
  79. Tweel, M. van, 2001, Monitoring OBN-projecten van Natuurmonumenten in 2000, deel 1, projecten 1996-1999 - vervolgmonitoring, Buro Bakker, Assen, 95 pp, ResearchGate.
  80. Tweel, M. van, 2001, Monitoring OBN-projecten van Natuurmonumenten in 2000, deel 2, projecten 2000 - uitgangssituatie, Buro Bakker, Assen, 67 pp, ResearchGate.
  81. Tweel, M. van, 2001, Meetnet landschap Drenthe, Evaluatie methode 1999, Provincie Drenthe, Assen, 17 pp, ResearchGate.
  82. Tweel, M. van, 2001, Vegetatiemeetnet Drenthe, Evaluatie 1999 en 2000, Provincie Drenthe, Assen, 18 pp, ResearchGate.
  83. Hopster, G., M. van Tweel, 2001, Monitorings OBN-projecten in 1999, Evaluatie van 43 projecten uit de periode 1989-1996, Vereniging Natuurmonumenten, 's-Graveland, 147 pp.
  84. Tweel, M. van, 2001, Dagvlinders en broedvogels in waterwingebieden, WMOpdruk 13(2001)6:16.
  85. Jalink, L.M., P.J. Keizer, E. Brouwer, R.J.H. Douwes, G.J. Immerzeel, M.M. Nauta, L.P. Tolsma, M.J. van Tweel, 2001, Oog voor paddestoelen: tips voor beheermaatregelen gericht op behoud en herstel, Coolia 44(2001)4:233-249, ResearchGate.
  86. Zuidhoff, A.C. (red.), M. van Tweel, S. Verheijden, 2001, Prestatie-indicatoren voor uitwerking van de Natuurvisie, Prestaties toetsen op beleidsniveau, Rapport nr BTO 2001.203, Kiwa, Nieuwegein, 18 pp, ResearchGate.
  87. Tweel, M. van, L. Sparrius, M. van Damme-Jongsten, 2001, Gevonden: Vliegenzwam, Verslag van het Vliegenzwamproject 2000, Natura 98(2001)6:214-218, ResearchGate.
  88. Tweel, M. van, N.J. Bakker, J.E. Plantinga, 2001, Inventarisatie en evaluatie van monitoringmethoden, Toetbare doelen en monitoring bij Natuurmonumenten, Buro bakker, Assen, 89 pp, ResearchGate.
  89. Tweel, M. van, 2001, Broedende Scholekster op dak WMO-West, WMOpdruk juni 2001.
  90. Tweel, M. van, 2001, Dagvlinders en broedvogels in waterwingebieden, WMOpdruk juni-juli 2001.
  91. Tweel, M. van, 2001, Stekelzwammen in waterwingebied Enschede-Weerseloseweg, Intranet WMO, 1 p, ResearchGate.
  92. Tweel, M. van, 2001, Cantharel in waterwingebied Havelterberg, Intranet WMO, 1p, ResearchGate.
  93. Tweel, M. van, 2001, Advies ecologische inrichting spoelvijvers Losser, WMO Terreinbeheer Zwolle, 1 p`, ResearchGate.
  94. Tweel, M. van, 2001, Icarusblauwtje bij Regio West, Intranet WMO, 1 p, ResearchGate.
  95. Tweel, M. van, 2001, Inrichtingsmaatregelen Vechterweerd, Notitie WMO Terreinbeheer, Zwolle, 2 pp, ResearchGate.
  96. Tweel, M. van, 2001, Moeraswolfsklauw in Weerselo, Intranet WMO, 1 p, ResearchGate.
  97. Tweel, M. van, 2001, Faunabeheer in waterwingebieden van de WMO, Notitie WMO terreinbeheer, Zwolle, 3 pp, ResearchGate.
  98. Tweel, M. van, 2002, Het KNNV Vliegenzwammenproject 2000, Coolia 45(2002)3:149-152, ResearchGate.
  99. Tweel, M. van, 2002, Determinatie van mossen en korstmossen in vegetatie-opnamen van terreinen van Landschap Overijssel in 2000-2002, Bureau Van Tweel, Zwolle, 10 pp.
  100. Tweel, M. van, 2002, Werken en wandelen in Havelterberg, WMOpdruk 14(2002)2:15, ResearchGate.
  101. Tweel, M. van, 2002, De ecologische waarde van de Soerense sprengen, Bureau Van Tweel, Zwolle, 49 pp, ResearchGate.
  102. Tweel, M. van, 2002, Plukken, Bionieuws 12(2002)21 december 2002:20, ResearchGate
  103. Tweel, M. van, R. Poot, A. Jansen, 2002, Monitoringrapport, Vitens Overijssel, Zwolle, 112 pp.
  104. Tweel, M. van, 2002, Bosbeleid bij Vitens Overijssel-Terreinbeheer, Vitens, Zwolle, 5 pp, ResearchGate.
  105. Tweel, M. van, 2002, Faunabeheer in waterwingebieden van de WMO, Vitens, Zwolle, 3 pp.
  106. Tweel, M. van, 2002, Monitoringrapport 2002, Deelrapport terreinen Vitens Gelderland (NWG), Vitens, Zwolle, 26 pp.
  107. Tweel, M. van, 2002, Van Warkruid tot IJsvogel, Verslag van de natuur en terreinbeherende activiteiten in WMO waterwingebieden 2001, Waterleiding Maatschappij Overijssel, Zwolle, 19 pp, ResearchGate.
  108. Tweel, M. van, 2002, Meer natuur in Hammerflier, Venster December 2002:26-27, ResearchGate.
  109. Tweel, M. van, R. Douwes, 2002, Nieuwkoopse Plassen, in: P.W.F.M. Hommel, M.A.P. Horsthuis (reds.), 2002, Excursieverslag 1999, Plantensociologische Kring Nederland, p. 83-87, ResearchGate..
  110. Tweel, M. van, 2002, Ekokeurmerk graslanden Overijssel, Intranet Vitens, 1 pp, ResearchGate.
  111. Tweel, M. van, 2002, Handleiding vakmonitoring Flora Waterwingebieden WMO, WMO terreinbeheer Zwolle, 3 pp, ResearchGate.
  112. Tweel, M. van, 2002, Succesvolle natuurontwikkeling in waterwingebied Noordijk: De terugkeer van de Klokjesgentiaan, Intranet Vitens, 1 p, ResearchGate.
  113. Tweel, M. van, 2003, Paddestoelafbeeldingen op internet, CD-ROM.
  114. Tweel, M. van, 2003, Monitoringrapport 2002, Vitens, Zwolle, 183 pp, ResearchGate.
  115. Tweel, M. van, 2003, Monitoringrapport 2002, Deelrapport terreinen Vitens Gelderland (NWG), Vitens, Zwolle, 15 pp.ResearchGate
  116. Tweel, M. van, 2003, Van Achterhoek tot Ameland, Natuur- en terreinbeherende activiteiten in de waterwingebieden van Vitens in 2002, Vitens, Zwolle, 16 pp, ResearchGate.
  117. Tweel, M. van, 2003, Eerste Natuurjaarverslag van Vitens gereed, Intens (2003)9:3, ResearchGate.
  118. Brouwer, E. M. van Tweel, 2003, Opsporen en beschermen van de belangrijkste paddestoelterreinen in Nederland, De Levende Natuur 104(2003)5:184-189, ResearchGate.
  119. Tweel, M. van, 2003, Droogte in de Natuur, Nieuwsbrief Nationaal Park Sallandse Heuvelrug december 2003:1, ResearchGate.
  120. Tweel, M. van, 2003, Paddenstoelen in het Natuurbeheer, Vakblad Natuurbeheer 42(2003)6:100, ResearchGate.
  121. Tweel, M. van, 2003, Botanische inventarisatie graslanden NW-Veluwe, Bureau Van Tweel, Zwolle, 29 pp, ResearchGate.
  122. Tweel, M. van, 2003, Advies waterwingebied Sijmons, Notitie, Vitens, Zwolle, 2 pp, ResearchGate.
  123. Tweel, M. van, 2003, Zeldzame Bandheidelibel aangetroffen in Vechterweerd én Hammerflier, Intranet Vitens, 1 p, ResearchGate.
  124. Tweel, M. van, 2004, Monitoringrapport 2003, Vitens, Leeuwarden, 189 pp, ResearchGate.
  125. Tweel, M. van, 2004, Richtlijnen beheer waterwingebieden Vitens, Vitens Watertechnologie, Leeuwarden, 3pp, ResearchGate.
  126. Tweel, M. van, 2004, Vitens en Natuurwetten, Flora- en Faunawet en Vogel- en Habitatrichtlijn, Vitens Watertechnologie, Leeuwarden, 28 pp, ResearchGate.
  127. Tweel, M. van, 2004, Monitoringhandleiding, Natuur en medegebruik waterwingebieden, Vitens Watertechnologie Leeuwarden, 41 pp, ResearchGate.
  128. Sparrius, L., M. van Tweel, A. van der Pluijm, 2004, Inhaalslag verspreidingsonderzoek, De mossen van de habitatrichtlijn: Geel schorpioenmos en Tonghaarmuts, BLWG rapport 2004.07, BLWG, Gouda, 28 pp. ResearchGate, ResearchGate - informatieblad.
  129. Tweel, M. van, 2004, Eerste verkenning en voorstel tot monitoring ecologische effecten waterwingebied Enschede-Weerseloseweg bij overschakeling van “oppervlaktewaterwinning” naar grondwaterwinning, Notitie, Vitens Grondstof, Leeuwarden, 3 pp, ResearchGate.
  130. Vlerken, M. van, M. van Tweel, 2004, Monitoring project Schalterberg, Notitie, Vitens Grondstof, Leeuwarden, 13 pp, ResearchGate.
  131. Tweel, M. van, 2004, Begrazing in Hammerflier, Notitie, Vitens Grondstof, Leeuwarden, 3 pp, ResearchGate.
  132. Tweel, M. van, 2004, Inventarisatie van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden Augustus – September 2004, Bureau van Tweel, Zwolle, 3 pp, ResearchGate
  133. Tweel, M. van & Altenburg&Wymenga, 2005, Monitoringverslag 2004, Vitens Watertechnologie, ca 300 pp, ResearchGate.
  134. Kok, A., M. van Vlerken, M. van Tweel, 2005, Evaluatie infiltratieproject Epe, Vitens Watertechnologie, Leeuwarden, 38 pp, ResearchGate.
  135. Hoogenstein, L., G. van der Schee, M. van Tweel, M. Boerefijn, 2005, Houden Heikikkers van Drinkwater?, H2O (2005)3:41-43, ResearchGate.
  136. Sparrius, L.B. & M.J. van Tweel, 2005, Meetprotocol Geel schorpioenmos ten behoeve van het Netwerk Ecologische Monitoring, BLWG rapport 2005.02, BLWG, Gouda, 14 pp, ResearchGate.
  137. Tweel, M. van, 2006, Beheerverslag 2005, Ontwikkelingen waterwingebieden, Vitens, Leeuwarden, 34 pp, ResearchGate.
  138. Tweel, M. van & M. Boerefijn, 2006, Notitie effecten sluiten Joppe, Vitens, Leeuwarden, 7 pp, ResearchGate.
  139. Engelenburg, J., M. van Tweel, J. de Vegt, S. Leferink, 2006, Maatregelen- en Monitoringplan Mander, Vitens, Zwolle, 19 pp, ResearchGate.
  140. Tweel, M. van, 2006, Kegelpoederparasolzwam in Park Engelse Werk, Zwols Natuurtijdschrift 13(2006)5:21, ResearchGate.
  141. Tweel, M. van, 2006, Richtlijnen beheer waterwingebieden Vitens, Versie 26 oktober 2006, 4 pp, ResearchGate.
  142. Tweel, M. van, 2006, De Natuurtuin, een unieke tuin met een hart van water, Website, 25 pp, ResearchGate.
  143. Tweel, M. van, 2006, Monitoringhandleiding, Natuur in waterwingebieden, Versie 2006, 20 pp, ResearchGate.
  144. Tweel, M. van, 2006, Reactie concept instandhoudingsdoelen Natura 2000, Brief aan het Minister van LNV, 5 pp, ResearchGate.
  145. Tweel, M. van, 2006, Naar een eenvoudig, maar functioneel beheersysteem, Notitie, Vitens Grondstof, Zwolle, 3 pp, ResearchGate.
  146. Tweel, M. van, 2007, Ingezaaide plantensoorten in waterwingebieden: zegen of floravervalsing?, Vakblad Natuur Bos Landschap (2007)3:18-21, ResearchGate.
  147. Tweel, M. van (red.), 2007, Monitoringrapport 2005-2006, Vitens Watertechnologie, 99pp. + 879 pp. bijlagen, ResearchGate.
  148. Tweel, M. van, M. Veerkamp, 2007, Voetangels en Klemmen, Aflevering 6: Algemene Gele Russula's, Coolia 50(2007)3:149-152+141-143, ResearchGate.
  149. Tweel, M. J. van, L. B. Sparrius, 2007, NEM Meetnet Geel schorpioenmos, Rapportage meetronde 2007, BLWG rapport 2007.02, Bureau van Tweel, Zwolle, 28 pp, ResearchGate.
  150. Tweel, M. van, 2007, Natuurtoets "Van Diggelenkade", Kampen, Bureau van Tweel, Zwolle, ResearchGate.
  151. Tweel, M. van, 2007, Gedragscode Flora- en faunawet, Enkele onderdelen uitgewerkt, Naar eenvoudige, vrijstellend en direct toepasbaar in het veld, Vitens Watertechnologie, 12 pp, ResearchGate.
  152. Tweel, M. van, 2007, Natuurtoets werkzaamheden Pompstation Ellecom, Vitens Watertechnologie, Leeuwarden, 11 pp, ResearchGate.
  153. Tweel, M. van, 2007, Natuurtoets Nieuwbouw Pompstation Kolff, Vitens Watertechnologie, Leeuwarden, 13 pp, ResearchGate.
  154. Tweel, M. van, 2007, Advies beheer Aardaker-perceel Zetten, Notitie, Vitens Watertechnologie, Leeuwarden, 1p, ResearchGate.
  155. Tweel, M. van, 2007, Natuurtoets Engelse Werk, Vitens Watertechnologie, Leeuwarden, 13 pp, ResearchGate.
  156. Engelenburg, J. van, M. van Tweel, 2008, Richtlijn Beheer, Eindconcept, Vitens, Watertechnologie, Leeuwarden, 10 pp.
  157. Tweel, M. van, J. van Essen, 2008, Gevolgen Natura 2000 voor winningen Vitens, Notitie, Vitens Watertechnologie, Leeuwarden, 7 pp, ResearchGate.
  158. Tweel, M. van, 2008, Monitoringhandleiding, Natuur in waterwingebieden, Versie 2008, Vitens, Leeuwarden, 24 pp, ResearchGate.
  159. Tweel, M. van, 2008, Ombouw RWK Nijverdal naar vleermuiskelder, Notitie, 6 pp, ResearchGate.
  160. Tweel, M. van, 2008, Ecologische meerwaarde `vijvers Schalterberg, Notitie, Vitens Watertechnologie, Leeuwarden, 1 p.
  161. Tweel, M. van, 2008, Inventarisatie bermen Gemeente Lochem, Tussentijdse rapportage, Bureau van Tweel, Zwolle, 44 pp, ResearchGate.
  162. Tweel, M. van, 2008, Voetangels en Klemmen, Aflevering 7: De Parelamaniet en zijn dubbelgangers, Coolia 51(2008)3:109-112, ResearchGate.
  163. Tweel, M. van, 2008, Beheerrichtlijn, Beheer van de natuur in de waterwingebieden, Vitens, Watertechnologie, Leeuwarden, 41 pp, ResearchGate.
  164. Tweel, M. van, 2008, Geel schorpioenmos Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs, in: V. Kalkman (red.), 2008, De soorten van het Leefgebiedenbeleid, EIS-Nederland, Leiden, p 80-84, ResearchGate.
  165. Tweel, M. van, 2009, Monitoringrapport 2007, Vitens Watertechnologie, 28 pp, ResearchGate.
  166. Tweel, M. van (red.), 2009, Handleiding Natuurinventarisatie Landschap Overijssel, Flora en Vegetatie, Werkdocument, Landschap Overijssel, Dalfsen, 100 pp, ResearchGate.
  167. Tweel, M. van, 2009, Bijzondere vondst: Moerasmosoortje, Zwols Natuur Tijdschrift 16(2009)2:17, ResearchGate.
  168. Tweel, M. van, 2009, Inventarisatie bermen Gemeente Lochem, Eindrapportage, Bureau van Tweel, Zwolle, 87 pp, ResearchGate.
  169. Tweel, M. J. van, L. B. Sparrius, 2010, NEM Meetnet Geel schorpioenmos, Rapportage meetronde 2010, BLWG rapport 2010.03, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 24 pp, ResearchGate.
  170. Tweel, M. van, 2009, Reestdal, Foto's vegetatiekartering Reestdal 2009, Fotoboek, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 42 pp.
  171. Tweel, M. van, 2009, Insecten, Foto's van insecten en andere geleedpotigen 2004-2008, Fotoboek, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 48 pp.
  172. Tweel, M. van, 2009, Paddenstoelen, Foto's van Paddenstoelen 2004-2008, Fotoboek, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 48 pp.
  173. Tweel, M. van, 2009, Natuurtuin Het Engelse Werk, Foto's gemaakt in Natuurtuin Het Engelse Werk 2009, Fotoboek, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 48 pp.
  174. Tweel, M. van, 2010, Beheerevaluatie Reestdal 2003-2010, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 324 pp, ResearchGate.
  175. Tweel, M. van, 2010, Ecologische Beheerevaluatie Smalenbroek 1995-2010, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 22 pp, ResearchGate.
  176. Tweel, M. van, 2010, Een prachtige mycena op landgoed Windesheim, Nature Today 3 oktober 2010`, ResearchGate.
  177. Tweel, M. van, 2010, Twee oortjes in het moeras, Nature Today 2 juni 2010, ResearchGate.
  178. Tweel, M. van, 2011, Kwaliteitstoets Loonse en Drunense Duinen 2011, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 70 pp, ResearchGate.
  179. Landschap Overijssel, 2011, Beheerplan Smalenbroek 2010-2015, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle en Landschap Overijssel, Dalfsen, 123 pp, ResearchGate.
  180. Tweel, M. van, 2011, Biologische Kenmerkentabel Paddenstoelen - Toelichting, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 11 pp, ResearchGate.
  181. Tweel, M. van, 2011, Flora- en Vegetatiekartering Schokland, Tussenrapportage 2011, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 9 pp, ResearchGate.
  182. Tweel, M. van, 2012, Cursus Natuurfotografie - Reader, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 85 pp, ResearchGate.
  183. Tweel, M. van, 2012, Onderzoek naar het vóórkomen van het Habitattype “Veenmosrietland” in vier dichtgegroeide brede sloten (Boksloten) in de Olde Maten, Notitie, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 3 pp, ResearchGate.
  184. Tweel, M. van, 2012, Paddenstoeleninventarisatie Studiegebied Westparallel N69, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 5 pp, ResearchGate
  185. Tweel, M. van, 2012, Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden, in: K.W. van Dort, R. Haveman, J.A.M. Jansen, & N.M. van Rooijen (red), Excursieverslagen 2008, Plantensociologische Kring Nederland, p29-34, ResearchGate.
  186. Tweel, M. van, 2013, Overzicht Vegetatietypen van Overijssel, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Digitaal bestand met 1290 syntaxa, ResearchGate.
  187. Tweel, M. van, 2013, Flora- en Vegetatiekartering Schokland, 2011-2012, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 75 pp, ResearchGate.
  188. Tweel, M. van, 2013, Flora- en Vegetatiekartering Schokland, 2011-2012, Een fotoimpressie, Fotoboek, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 48 pp.
  189. Tweel, M. van, 2013, SNL-monitoring Flevo-landschap 2012, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 9 pp, ResearchGate.
  190. Tweel, M. van, 2013, SNL-monitoring Flevo-landschap 2012, Flevohout-Larservaartbos-Pampushout-Toppad Urk, Een fotoimpressie, Fotoboek, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 32 pp.
  191. Tweel, M. J. van, L. B. Sparrius, 2013, NEM Meetnet Geel schorpioenmos, Rapportage meetronde 2013, BLWG en Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 31 pp, ResearchGate.
  192. Tweel, M. van, 2013, SNL-monitoring Flevo-landschap 2013, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 15 pp, ResearchGate.
  193. Tweel, M. van, 2013, Boekbesprekingen - Het leven van Paddenstoelen en Schimmels en Veldgids Paddenstoelen, De Levende Natuur 114(2013)6:271, ResearchGate
  194. Tweel, M. van, 2013, Brandplekken; Knotboom; Schelpenpaden; Houtsnippers, Houtwallen en Houtsingels; Knip- of scheerheg; Struweelhaag, (hoofdstukken 19.2, 19.5, 19.6, 19.8, 19.11, 19.12, 19.13), in: W. Ozinga, E. Arnolds, P.J. Keizer, Th.W. Kuyper,Paddenstoelen in het Natuurbeheer, OBN preadvies paddenstoelen - Deel 2: Mycoflora per natuurtype, Bosschap, p. 355-379, E-depot WUR, ResearchGate.
  195. Tweel, M. van, 2014, Permanente Quadraten Vreugderijkerwaard 2013-2014, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 37 pp, ResearchGate.
  196. Tweel, M. van, 2014, SNL-monitoring Flevo-landschap 2014, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 51 pp, ResearchGate.
  197. Tweel, M. van, 2014, Paddenstoeleninventarisatie Landgoederen De Tempel en Nieuw Rodenrijs oktober 2014, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 8 pp, ResearchGate.
  198. Tweel, M. van, 2014, Opname demografische PQ’s Buitenlanden Langeholte 2014, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 5 pp, ResearchGate.
  199. Tweel, M. van, 2014, Kartering struiken en bomen rivierduin Vreugderijkerwaard 2014, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 7 pp, ResearchGate.
  200. Tweel, M. van, 2014, Vegetatiekartering Vreugderijkerwaard, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 127 pp, ResearchGate.
  201. Tweel, M. van, 2014, Vegetatiekartering in de Vreugderijkerwaard, Zwols Natuurtijdschrift 21(2014)1:19-22, ResearchGate.
  202. Tweel, M. van, 2014, Vegetatiekartering Vreugderijkerwaard, Lezing voor KNNV afdeling Zwolle, maart 2014, ResearchGate .
  203. Tweel, M. van, 2014, Kroosmos ontdekt in het Overijssels kanaal, Nature Today 3 september 2014, ResearchGate.
  204. Tweel, M. van, 2015, Resultaten van de lezersenquête 2014, De Levende Natuur 116(2015)1:39, ResearchGate.
  205. Tweel, M. van, D. Bokeloh, C. Cusell, A. Kooijman, R. Martens, I. Mettrop, T. Neijmeijer & L. Sparrius, 2015, Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden, De Levende Natuur 116(2015)4:158-162, ResearchGate.
  206. Tweel, M. van, 2015, Natuurwaardebepaling Waterloopbos, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 38 pp, ResearchGate.
  207. Tweel, M. van, 2015, Kwaliteitstoets Rivierduin Vreugderijkerwaard, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 57 pp, ResearchGate.
  208. Tweel, M. van, 2016, Handleiding Administratie De Levende Natuur, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, 56 pp, ResearchGate.
  209. Tweel, M. van & Henk Weltevreden, 2016, Informatie voor de deelnemers van de Natuur / Schrijfcursus in Letterdyfe House 11-18 juni 2016, 17 pp, ResearchGate.
  210. Tweel, M. van, 2016, Vegetatiekaart Letterdyfe House 2015, in: Jan Bongenaar & Henk Weltevreden (red), 2016, Letterdyfe House, Een Huis in Ierland, Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie van Letterdyfe House U.A., ResearchGate.
  211. Tweel, M. J. van, L. B. Sparrius, 2016, NEM Meetnet Geel schorpioenmos, Rapportage meetronde 2016, BLWG en Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 35 pp, ResearchGate.
  212. Tweel, M. J. van, L. B. Sparrius, 2016, Zeer zeldzaam Geel schorpioenmos blijft toenemen in Meppelerdieplanden, Nature Today 4-11-2016, ResearchGate
  213. Tweel, M. van, 2017, SNL-monitoring Flevo-landschap 2016, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 46 pp, ResearchGate.
  214. Tweel, M. van & Henk Weltevreden, 2017, Informatie voor de deelnemers van de Natuur / Schrijfcursus in Letterdyfe House 19-29 juni 2017, 17 pp, ResearchGate.
  215. Tweel, M. van, 2017, Rietkartering Schokland 2017, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 11 pp, ResearchGate.
  216. Tweel, M. van, 2017, Kwaliteitstoets Nationaal Park Sallandse Heuvelrug 2017, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 212 pp, ResearchGate.
  217. John Janssen, M. van Tweel, e.a., 2017, Een landelijk protocol voor vegetatiekarteringen, Vakblad Natuur Bos Landschap 14(2017)139, november 2017:28-30, ResearchGate
  218. Tweel, M. van, 2018. Herstel en beheer van leembossen, De (indicatieve) waarde van paddenstoelen, Concept voor brochure, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 17 pp, ResearchGate.
  219. Tweel, M. van, 2018, Notitie Hoogveensoorten Wierdense Veld 2018, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 3 pp, ResearchGate.
  220. Tweel, M. van, 2018, De toverchampignon verovert Nederland, Exoten in Beeld 25(2018):8-9, ResearchGate.
  221. Tweel, M. van, H. van der Wijngaard & T. Strik, 2018, Sparrenbekertje op oude kerstbomen, Exoten in Beeld 24(2018):4, ResearchGate.
  222. Tweel, M. van & T. Busstra, 2018, Nieuwe exotische soort vlamhoed voor Nederland, Nature Today 3 oktober 2018, ResearchGate.
  223. Tweel, M. van, 2018, Boekbespreking Zwiers Zwammengids, Coolia 061(2018)4, ResearchGate
  224. Tweel, M. van, 2019, Florakartering Engbertsdijksvenen 2018, Regelink Ecologie & Landschap, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 101 pp, ResearchGate.
  225. Tweel, M. van, 2019, Plooiparasolzwammen in bloempotten, Exoten in Beeld 26(2019):4-5, ResearchGate.
  226. M. Jagers & M. van Tweel, 2019, Slijmzwammen uit de supermarkt, Kijk op Exoten 27(2019):4-6, ResearchGate.
  227. Veling. K. & M. van Tweel, 2019, Toch nog vlinders, Nature Today 31 juli 2019, ResearchGate.
  228. Tweel, M. van, 2019, De opmars van het Blauwgroen trechtertje, Nature Today 10 april 2019, ResearchGate.
  229. Tweel, M. van & M. van der Heide, 2019, Waddenzee, Liedtekst en muziek voor gemengd koor (SATB).
  230. Tweel, M. van, 2019, Smartphone, Column, De Levende Natuur 120(2019)3:99, ResearchGate.
  231. Tweel, M. J. van, 2019, NEM Meetnet Geel schorpioenmos, Rapportage meetronde 2019, BLWG en Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 35 pp, ResearchGate.
  232. Tweel, M. van, M. Boomsluiter, 2019, Het Blauwgroen trechtertje profiteert van natuurontwikkeling, De Levende Natuur 120(2019)6:212-217, ResearchGate.
  233. Tweel, M. van, 2019, Zeldzaam Moerastrechtertje teruggevonden, Nature Today 2 oktober 2019, ResearchGate.
  234. Tweel, M. van, M. Courbois, 2020, SNL-monitoring Het Flevo-landschap 2019, Gorzenveld - Kamperhoek - Schokland - Toppad, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 37 pp, ResearchGate.
  235. Tweel, M. van, 2020, Paddenstoeleninventarisatie in enkele Duindennenbos bij Bergen aan Zee 2019, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 34 pp, ResearchGate.
  236. Tweel, M. van, 2020, Liefde voor de Kaaistoep gebundeld, Boekrecensie, De Levende Natuur 121(2020)6:229, ResearchGate
  237. Tweel, M. van, 2020, Zeer zeldzame Roestvlekkencantharel gevonden in Zwolle, Nature Today 21 oktober 2020, ResearchGate
  238. Tweel, M. van, 2021, Natuurpark Lelystad, In: Courbois, W. Koenders, M. van Tweel, P. Hoekstra, 2021, SNL-Soortenkartering Flora, Dagvlinders, Libellen en Sprinkhanen 2020, Casteleynsplas, Greppelveld, Grote Trap, Natuurpark Lelystad, Wilgenbos, Wilgeneiland en Wilgenreservaatmonitoring, Courbois Flora & Fauna Expert, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, 45 pp, ResearchGate
  239. Tweel, M. van, 2021, Eindelijk een overzicht van herintroducties van dieren, Recensie, De Levende Natuur 122(2021)2:72, ResearchGate
  240. Tweel, M. van, 2021, Signalement De Redding van het laatste grote natte heideveld in Nederland, De Levende Natuur 122(2021)5:213, ResearchGate
  241. Tweel, M. van, 2021, Breed beeld van stormvloedschooreiland, Recensie, De Levende Natuur 122(2021)5:213, ResearchGate
  242. Tweel, M. van, 2021, Paddenstoelenbermen in Overijssel, 1-Rapportage, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, 85 pp ResearchGate
  243. Tweel, M. van, 2021, Paddenstoelenbermen in Overijssel, 2-Bermbeschrijvingen, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, 517 pp, ResearchGate
  244. Tweel, M. van, 2021, Boekbespreking: 3600 Pilze-Lexicon, Coolia 065(2021)1:32, ResearchGate
  245. Tweel, M. van, 2021, Onderzoek paddenstoelen zorginstelling Amerpoort Baarn 2021, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, 23 pp, ResearchGate
  246. Tweel, M. van 2022, Paddenpoel en 't Zand A72 in: Courbois, M., M. van Tweel, P. Hoekstra, W. Koenders, 2022, SNL-Soortenkartering Flora, Dagvlinders, Libellen en Sprinkhanen 2021, Burchtkamp, Paddenpoel, 't Zand A72, Vaartsluisbos, Flora en Fauna Expert, 223 pp, ResearchGate
  247. Tweel, M. van, 2022, Matig broedsucces van kustvogels in de waddenzee, Recensie, De Levende Natuur 123(2022)1:34, ResearchGate
  248. Tweel, M. van, 2022, Grutto!, Recensie, De Levende Natuur 123(2022)1:158, ResearchGate
  249. Tweel, M. van, 2022, Paddenstoel van het jaar 2022 en aankondiging publieksinventarisatie, Maandjournaal Paddenstoelen 15(2022):7-8, ResearchGate
  250. Tweel, M. van, 2022, Onderzoek paddenstoelen kalkproeven bossen waterwingebieden Putten en Schalterberg, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, 38 pp, ResearchGate
  251. Tweel, M. van, 2022, Vliegenzwam: paddenstoel van het jaar 2022, Nature Today 13-4-2022, ResearchGate
  252. Tweel, M. van, 2022, SNL-florakartering Wierdense Veld 2021, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, 208 pp, ResearchGate
  253. Tweel, M. van, R. Chrispijn, P. Bremer, B. van Dinther, 2022, Waardevolle paddenstoelenbermen in Overijssel, Coolia 65(2022)2:75-92, ResearchGate
  254. Tweel, M. van, 2022, Op zoekt naar de (grootste) vliegenzwam, De Levende Natuur 123(2022)5:167, ResearchGate
  255. Tweel, M. van, 2022, Beheer van paddenstoelbermen in Overijssel, Factsheets, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, 16 pp., ResearchGate
  256. Tweel, M. van, 2022, Op zoek naar de Vliegenzwam, in Nieuwsbrief Waarneming.nl nr. 88, 2 pp., ResearchGate
  257. Tweel, M. van, 2022, Op zoek naar de vliegenzwam, in Natura 119(2022)3:4, ResearchGate
  258. Tweel, M. van, H. Sieben 2022, Zoek de Vliegenzwam, Natuurbericht op Nature Today 21 september 2022, ResearchGate
  259. Tweel, M. van, H. Sieben, 2022, Onderzoek Vliegenzwam 2022: Al meer dan 15.000 waarnemingen, Natuurbericht op Nature Today 19 oktober 2022, ResearchGate
  260. Tweel, M. van, R. Chrispijn, 2022, Paddenstoelenbermen in Overijssel, Provinciale bermen, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, 81 pp., ResearchGate
  261. Tweel, M. van, 2022, Paddenstoelbermen in Overijssel, 2 moerassoorten beschreven, 14 pp., ResearchGate
  262. Tweel, M. van, 2022, NEM Meetnet Geel schorpioenmos, Rapportage meetronde 2022, BLWG en Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 46 pp, ResearchGate
  263. Tweel, M. van, 2022, Rietkartering hydrologische zone Schokland 2022, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 18 pp., ResearchGate
  264. Tweel, M. van, 2022, Het Vliegenzwamproject - Een tussentijds verslag, Maandjournaal Paddenstoelen nummer 23, ResearchGate
  265. Tweel, M. van, 2023, Pampushout, in M. Courbois, M. van Tweel, P. Hoekstra, 2023, SNL-Soortenkartering Flora, Dagvlinders, Libellen en Sprinkhanen 2022, Heggenlandschap en Wildwallen, Knarbos, Landschappelijke Beplanting Noordoostpolder, Lepelaarplassen, Noorderwold-Eemvallei, Pampushout en Stichtse Putten, Flora & Fauna Expert en Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, 150 pp., ResearchGate
  266. Tweel, M. van, 2023, Inventarisatie paddenstoelen Buitenplaatsen De Tempel en Nieuw Rhodenrijs 2022, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 30 pp., ResearchGate
  267. Tweel, M. van, 2023, Toekomst voor de Nederlandse Natuur, Recensie van Dan staat het gras als liefde, in De Levende Natuur 124(2023)4:179, ResearchGate
  268. Tweel, M. van, H. Sieben, 2023, De grootste Vliegenzwam van Nederland, Natuurbericht op Nature Today 15 februari 2023, ResearchGate
  269. Tweel, M. van, 2023, Inventarisatie paddenstoelen Voorland Stichtse Brug 2022, Ecologisch Adviesbureau Van Tweel, Zwolle, 25 pp., ResearchGate
  270. Tweel, M. van, H. Sieben, 2023, Op zoek naar de vliegenzwam, Natura 120(2023)3:12-13, ResearchGate
  271. Tweel, M. van, H. Sieben, 2023, Op zoek naar de vliegenzwam, Website KNNV , ResearchGate
  272. Tweel, M. van, H. Sieben, 2023, Op zoek naar de vliegenzwam, Coolia 066(2023)4: 172-186, ResearchGate
  273. Tweel, M. van, 2023, De Vliegenzwam: Wei ken hem niet?, in E. Dijkhuizen, A. Vaessen, L. Sparrius, L. Tijsma, M. Noordeloos, M. van Tweel (eds.), 2023, Florabalans 2023, pp. 14-15, ResearchGate