Waarneming.nl


Sinds 2010 ben ik actief op waarneming.nl. Ik voer er al mijn natuurwaarnemingen in. Inmiddels zijn dat er sinds 1982 ruim 250.000 en behoor ik tot de grootgebruikers van deze site. Waarneming.nl is voor mij een goede plek omdat ik hier al mijn waarnemingen gemakkelijk bij elkaar heb. Ik kan mijn waarnemingen van alle soortgroepen kwijt, kan er altijd en overal bij en aanpassingen zijn eenvoudig aan te brengen. De bulk van de waarnemingen is openbaar en voor iedereen in te zien. Waarnemingen van kwetsbare soorten en biotopen heb ik vaak afgeschermd. Dat geldt ook voor een groot deel van de waarnemingen die ik professioneel heb verzameld. Het invoeren doe ik tegenwoordig nauwelijks meer in de computer, maar vrijwel allemaal met Obsmapp, een Android-app waarmee in het veld de waarnemingen ingevoerd kunnen worden. Alleen de soortnaam hoeft maar ingevoerd te worden en de app bepaalt zelf de locatie en de datum + tijdstip. Thuis kunnen de waarnemingen met een druk op de knop worden ge-upload naar waarneming.nl. Erg handig! Je hebt er thuis geen omkijken meer naar. Bovendien voer je meer waarnemingen in die ook nog eens een stuk nauwkeuriger zijn.

Een belangrijk onderdeel van waarneming.nl is het bijbehorende forum. Dit is het medium waarin veel waarnemers aan elkaar vragen of ze een bepaalde soort goed gedetermineerd hebben. Maar ook allerlei andere vragen en meer of minder aan natuur gerelateerde zaken komen aan bod. Via het forum vormen de waarnemers een sociaal netwerk. Al sinds mijn aansluiting bij waarneming.nl ben ik ook actief op het forum, vooral op het paddenstoelenonderdeel. Ik vind het leuk om mensen te helpen met determinaties en andere vragen. Vaak plaatsen waarnemers er hun paddenstoelfoto's met de vraag om welke soort het gaat. Soms zijn de soorten niet aan de hand van de foto's te herkennen en moet ik ze teleurstellen, maar steeds vaker durf ik er een soortnaam aan te geven.

Sinds 2010 ben ik ook admin op waarneming.nl, dat wil zeggen dat ik de paddenstoelwaarnemingen valideer. Aan de hand van de bijgeplaatste foto's kijk ik of de waarneming klopt. Als dat niet het geval is (ongeveer in de helft van de gevallen) stel ik de goede naam aan de waarnemer voor. Het is dan aan de waarnemer zelf om de soortnaam aan te passen. Ik doe dat zelf niet, omdat ik van mening ben dat de waarnemer zelf verantwoordelijk is voor de waarnemingen. Als hij de soortnaam niet wil wijzigen, is dat zijn/haar goede recht. Ik kan dan natuurlijk de waarneming niet goedkeuren. Goedgekeurde waarnemingen worden daarna zo veel mogelijk opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Naast de validatie is de admin ook verantwoordelijk voor de goede verloop van de discussies op het forum. Gelukkig hoef ik dat niet allemaal alleen te doen. In totaal zijn er ruim 100 admins op waarneming.nl actief, waarvan zich ca. 7 vooral met de paddenstoelen bezig houden.

Tussen 2014 en 2020 was ik ook soortgroepco÷rdinator van de validatie van de paddenstoelen op waarneming.nl en in de NDFF. Ik was aanspreekpunt, probeerde de validatie onderling af te stemmen. Ook was ik verantwoordelijk voor het werven van nieuwe admins / validatoren om de grote achterstand in de validatie in te lopen.